Enquête: waar sta jij met Industrie 4.0?

Image
Image
Image

Productie- en logistieke bedrijven hebben ingezet op innovatie en dat gaat razendsnel. Reden genoeg om dit jaar opnieuw te vragen hoe het ervoor staat. Vul onderstaande enquête in en deel met ons waar jouw organisatie staat. Laat je aan het einde je mailadres achter, dan sturen wij je onze bevindingen toe.

Aan de slag

0$

Bedankt!

Mijn organisatie maakt gebruik van

(meerdere antwoorden zijn mogelijk)
Minimaal 1 antwoord invullen svp.

Hebben jullie plannen met deze technologieën?

Minimaal 1 antwoord invullen svp.

Wat levert Industrie 4.0 jouw organisatie op?

(meerdere antwoorden zijn mogelijk)Minimaal 1 antwoord invullen svp.

Waar pas je deze innovaties toe?

Minimaal 1 antwoord invullen svp.

Ben je bekend met Industrie 4.0?

Minimaal 1 antwoord invullen svp.

Zet jouw organisatie Industrie 4.0 technologie in?

Minimaal 1 antwoord invullen svp.

Gebruikt jouw organisatie sensoren om apparatuur te monitoren?

Minimaal 1 antwoord invullen svp.

Slaat de bedrijfssoftware sensormetingen centraal op?

Minimaal 1 antwoord invullen svp.

Nemen jullie centraal opgeslagen sensordata mee in de onderhoudsplanning?

Minimaal 1 antwoord invullen svp.

Gebruiken jullie opgeslagen sensordata om uitval van machines te voorspellen?

Minimaal 1 antwoord invullen svp.

Zetten jullie bedrijfsmatig 3D-printers in?

Minimaal 1 antwoord invullen svp.

Maken jullie voor het calculeren van offertes gebruik van:Minimaal 1 antwoord invullen svp.

Gebruiken jullie voor de berekening van offertes ook (aangekochte) datasets van derden?

Minimaal 1 antwoord invullen svp.

Welke van deze toepassingen gebruiken jullie om bedrijfsgegevens te analyseren?

(meerdere antwoorden zijn mogelijk)


Minimaal 1 antwoord invullen svp.

Analysesoftware

Welke rol speelt analysesoftware bij het nemen van zakelijke beslissingen?

Minimaal 1 antwoord invullen svp.

Op welke computers draait jouw bedrijfssoftware?

Minimaal 1 antwoord invullen svp.

Kun je via (mobiel) internet bij jouw bedrijfssoftware?

Minimaal 1 antwoord invullen svp.

Welke van de onderstaande stellingen omschrijven jouw ERP-oplossing?

Minimaal 1 antwoord invullen svp.

Hoe schat jij de ontwikkeling van Industrie 4.0 in?
Minimaal 1 antwoord invullen svp.

Jouw organisatie

Minimaal 1 antwoord invullen svp.

Ben je bekend met EasyStep2?

Minimaal 1 antwoord invullen svp.

Wat is de grootste bedreiging die Industrie 4.0 brengt?

(Meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Minimaal 1 antwoord invullen svp.

Bedankt voor je deelname aan dit onderzoek

Jouw antwoorden

Vraag Hoeveelheid Prijs
Korting :
Totaal :