PRIVACY VERKLARING

Persoonsgegevens die wij verwerken

EasyStep2 BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

   Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@easystep2.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

   Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

    EasyStep2 BVverwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

    • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
    • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
    • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
    • Om goederen en diensten bij u af te leveren

    Geautomatiseerde besluitvorming

    EasyStep2 BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EasyStep2 BV) tussen zit. EasyStep2 BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

    • Microsoft Dynamics 365 CRM
    • Microsoft Dynamics Business Central
    • Microsoft Office 365

     Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

     EasyStep2 BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (Categorieën) van persoonsgegevens:

     • Microsoft Office 365 Accountgegevens, voor de duur van een geldend contract met hun werkgever, daarna wordt het account gedeactiveerd op verzoek van de werkgever. Deze gegevens worden voor een maximale periode van 7 jaar bewaard.
     • Helpdesk historie van de gebruikers, voor een periode van 7 jaar

      Delen van persoonsgegevens met derden

      EasyStep2 BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EasyStep2 BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

       Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

       EasyStep2 BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. EasyStep2 BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

        Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

        EasyStep2 BV neemt de uw rechten serieus. Onder verwijzing van artikel 35 Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) heeft u het recht om inzage te verkrijgen van alle persoonsgegevens die wij van u verwerken. U kunt ons verzoeken een kopie van al deze gegevens en stukken, een papieren overzicht of een uitdraai van het digitale dossier te doen toekomen. In dien u dit wilt neem dan contact met ons op via contact@easystep2.nl

         Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

         EasyStep2 BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via contact@easystep2.nl