TestquizMG

Merijn Gelens

Bent u bekent met Industrie 4.0
Welke vorm(en) van Industry 4.0 gebruikt u binnen uw bedrijf? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Past u Industrie 4.0 toe binnen uw bedrijf?
Ziet u Industrie 4.0 als een kans of een bedreiging?
Denkt u Industrie 4.0 in uw bedrijf in de toekomst te gaan toepassen?
Wat verwacht u als u een onderdeel van Industrie 4.0 in uw bedrijf toepast? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Op welke afdeling wilt u Industrie 4.0 binnen uw bedrijf toepassen? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Verwacht u dat Industrie 4.0 in de toekomst essentieel zal zijn?
Wat weerhoudt u ervan Industrie 4.0 toe te passen binnen uw bedrijf? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Past uw concurrentie Industrie 4.0 toe?
Hoeveel werknemers zijn er in uw bedrijf?
In welke branche is uw bedrijf actief?
Wat is de omzet van uw bedrijf in EUR?
Bent u bekend met Easystep2?
Wilt u extra informatie ontvangen over Industrie 4.0 en daarmee ook de diensten van Easystep2?
Ben je tevreden met de vragen van deze enquête?
Heeft u opmerkingen over deze enquête?
Uw naam
e-mail
Telefoon